Regulamin sali sportowo-rekreacyjnej MIMI TOREK

REGULAMIN SALI SPORTOWO-REKREACYJNEJ
MIMI TOREK


Ścianka wspinaczkowa, Park Trampolin, Małpi Gaj, Tor przeszkód, Urządzenia dmuchane i sprawnościowe.


Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali.


Informacje ogólne

 1. Jest możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu po uprzednim poinformowaniu oraz podpisaniu zgody, w innym przypadku pracownik/operator ściany nie ponosi odpowiedzialności.
 2. WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z SALI OBOWIĄZUJE KULTURALNE ZACHOWANIE!!!
 3. Atrakcje na sali są udostępnione dla użytkowników za określoną opłatą w dniach i godzinach otwarcia obiektu.
 4. Przed rozpoczęciem zabawy każdy ma obowiązek zgłosić się do kasy w celu uiszczenia opłaty oraz zapoznania się z regulaminem.
 5. Korzystanie z atrakcji na Sali Tylko pod opieką pracowników, rodziców/osoby dorosłej!
 6. Każdy uczestnik zabawy na sali nie ma przeciwskazań zdrowotnych oraz jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Na sali jest zakaz chodzenia w butach.
 8. Na trampolinach obowiązują skarpety antypoślizgowe (można kupić w kasie) natomiast osoby korzystające ze ściany (dużej od 7lat) obuwie zmienne- zwykłe trampki, obuwie sportowe, adidasy
 9. Wspinanie może być niebezpieczne! Wspinaczka, zwłaszcza gdy jest robiona niefachowo bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego regulaminu może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.
 10. Zakaz spożywania jedzenia i picia oraz wnoszenia artykułów spożywczych ( w szczególności gumy do żucia) na strefę zabawy.
 11. Prowadzący obiekt stosuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób. Nagrania nie są udostępniane nigdzie- wyjątkiem jest jeśli stanowi dowód w zdarzeniu, wtedy przechowywane jest nagranie do momentu zakończenia postępowania.
 12. Okrycia, ubrania i bagaż osoby korzystające z obiektu mają obowiązek zostawić w szatni. Nie wolno niczego pozostawiać w strefie zabawy.
 13. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów ścianki, pracowników należy kierować do osoby zarządzającej obiektem.
 14. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz nie dostosowania się do poleceń obsługi Sali uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 15. Na terenie całego obiektu panuje bezwzględny zakaz palenia.
 16. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania, wspinania się oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie Sali Sportowo-Rekreacyjnej MIMI TOREK.

Warunki korzystania z obiektu

 1. Pamiętajcie, że osoby asekurujące innych odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Jeśli nie umiesz się wspinać być może nauczysz się sam/-a natomiast jeśli nie umiesz asekurować innych, lepiej powierz swoje szkolenie wykwalifikowanym instruktorom/operatorom. Przede wszystkim zachować trzeba zdrowy rozsądek!!!
 2. Początkujący wspinacze mają obowiązek odbycia instruktażu wstępnego tzw. „Pierwszy krok”. Program instruktażu wstępnego dostępny jest w kąciku szkoleniowym.
 3. Na ścianie można wspinać się: Z asekuracją górną czyli ” na wędkę” – wszędzie tam, gdzie wiszą liny statyczne do asekuracji; Z asekuracją dolną – w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów lub użyciem własnych ekspresów za przyzwoleniem operatora ścianki obiektu oraz bez asekuracji – do wysokości 3m nad podłogą (przerywana linia na ścianie)
 4. Z asekuracją dolną można wspinać się tylko w prawidłowo założonych i zawiązanych butach wspinaczkowych.
 5. Na terenie obiektu MIMI TOREK można korzystać TYLKO z magnezji w kulce lub w płynie.W przypadku zabrudzenia obiektu poprzez używanie magnezji w proszku osoba, która dopuściła się tego jest zobowiązana do jego usunięcia.
 6. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego stosowne atesty UIAA, CE.
 7. Wszyscy użytkownicy ściany powinni stosować w praktyce standardy wspinania i asekuracji obowiązujące w tym obiekcie, w szczególności pamiętać, że: linę do uprzęży należy przywiązywać węzłem ósemkowym; asekurujemy z przyrządów typu kubek, gri-gri; przy wspinaczce z dolną asekuracją stosujemy wyłącznie linę dynamiczną oraz wpinamy prawidłowo linę we wszystkie punkty przelotowe (ekspresy) na drodze wspinaczkowej; liny statyczne koloru białego można wykorzystać tylko do wspinaczki z asekuracją ” na wędkę”; osoba asekurująca nie powinna oddalać się od ściany na więcej niż 3 metry, jak również stać bezpośrednio pod osobą wspinającą się.
 8. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania partnerów na linie.
 9. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na sali niezgodnie z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 10. Nie wolno wspinać się na ściance , gdy powyżej znajduje się osoba wspinająca.
 11. Osoby wspinające się bez asekuracji (do wysokości 3m) mają obowiązek przepuszczać osoby wspinające się z asekuracją do góry.
 12. Osoba asekurująca jest w stanie utrzymać wspinacza do 30 kg wagi cięższego od siebie.
 13. Na materacach pod ścianą nie wolno siedzieć, leżeć ani odpoczywać. Nie wolno również zostawiać na nich żadnych przedmiotów.
 14. Nie wolno wspinać się mając na palcach biżuterię.
 15. Podczas korzystania z zabawy na sali nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczyków , itp.
 16. Należy wspinać się w strojach niekrepujących ruchu oraz w obuwiu sportowym. Nie wolno wspinać się bez koszulki.
 17. W obiekcie przewidziane są następujące ograniczenia wagowe dla poszczególnych trampolin – 120 kg na każdą trampolinę.
 18. Zabrania się skakania na gąbkach zabezpieczających łączenia trampolin, gdyż może to powodować kontuzje.
 19. Zabronionym jest wskakiwanie na trampolinę zajętą przez innego skoczka.
 20. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut trampoliny wskazanym jest lądowanie na plecy lub zwinięcie się tzw. „kłębek”. Natomiast jeśli chodzi o tor przeszkód -skaczemy na nogi, Najważniejszym jest, aby ręce trzymać zawsze blisko siebie.
 21. Zabronione jest wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji.
 22. Wskakując do basenu z gąbkami należy upewnić się, że w miejsce do lądowania jest bezpieczne i nie ma innych uczestników.
 23. Zabronione jest rzucanie gąbkami, lądowanie na głowie oraz „dokopywanie się” do dna basenu. W sytuacji, jeśli użytkownik zgubił przedmiot -zostanie on wyjęty przez obsługę po zamknięciu obiektu.

Odpowiedzialność pracowników oraz prowadzącego obiekt

 1. Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany np. chwytów na ścianie mogą dokonać tylko pracownicy obiektu.
 2. Sprawy nieuregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez obsługę obiektu lub osobę prowadzącą Salę.
 3. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu Sali MIMI TOREK określają pracownicy/operatorzy ściany. W przypadku gdy ilość osób stwarzałaby zagrożenie dla użytkowników – personel upoważniony jest do odmowy sprzedaży biletu i korzystania wdanym momencie z zabawy na sali.
 4. Właściciel sali,pracownicy/operatorzy ściany wspinaczkowej nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na korytarzu lub na terenie obiektu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA/UŻYTKOWANIA Z urządzeń dmuchanych
i sprawnościowych:

 1. Wszyscy uczestnicy zabawy muszą zdjąć buty i wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, które w czasie zabawy mogą wypaść.
 2. Na urządzeniach dmuchanych obowiązuje zakaz spożywania wszelkich produktów, nie wyłączając napoi i słodyczy, a zwłaszcza cukierków oraz lizaków.
 3. Na czas zabawy w urządzeniu trzeba zdjąć okulary oraz inne lużne ozdoby, które mogą być niebezpieczne dla eksploatacji urządzenia.
 4. ZAKAZ korzystania z dmuchańców osobom z przeciwskazaniami lekarskimi !!!
 5. Zakaz skakania ze ślizgu oraz wychylania się przez bandy dmuchańca.

URZĄDZENIE WYMIATACZ – ELIMINATOR (ZEGAR):

 • ilość uzytkowników max 8 osób
 • wzrost użytkownika max 1,80 cm
 • wiek użytkownika od 5 lat

DMUCHANY PLAC BUDOWA:

 • ilość użytkowników max 8 osób
 • wzrost użytkownika max 1,90 cm
 • wiek użytkownika od 3 lat

 1. Automat „SAMOCHODZIK” z wrzutnikiem na monety przeznaczony dla dzieci do 8 lat. W autoamacie może przebywać max 2 osoby.
  Skakanie w automatach („BOLID” i „SAMOCHODZIK”) oraz siadanie na masce i spojlerze grozi upadkiem!!!
 2. Automat „BOLID” z wrzutnikiem na monety przeznaczony dla dzieci powyżej 7 lat.
  W automacie może przebywać tylko jedna osoba.

Szanowni klienci w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących korzystania/użytkowania z dostępnych urządzeń/atrakcji na sali proszę o kontakt z obsługa obiektu.